Pazara Giriş Stratejisi

Her pazarın kendi koşulları, potansiyeli, fırsatları ve sınırları vardır. Ürününüz için doğru stratejiyi takip etmek için doğru know-how’a sahip olmalısınız. Farmasötik alanda doğru strateji, yerel sağlık sistemi, piyasa düzenlemeleri ve hedef popülasyonun büyüklüğü, ihtiyaçları ve beklentileri hakkındaki doğru bilgilerin iyi harmanlanmasından doğar. Trispera olarak, Türkiye ve Orta Doğu pazarına erişim prosedürleri hakkında size mükemmel bir bilgi birikimi sunuyor ve kapsamlı saha erişimimizle ürününüzün gerçek potansiyelini göz önüne koyuyoruz.

Pazar Erişimi için Temel Performans Göstergeleri

Ürün-Pazar Uyumu
Rekabet ve Talep
Hedef
Dağıtım

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ürününüz için pazara giriş raporlarımız, aşağıdakilere dayalı olarak iki yönlü rehberlik sağlar:

1. İlgili Ülkede Piyasaya Genel Bakış

  • Asli Karar Verici Organlar ve Dernekler
  • Pazar Erişim Sürecine Genel Bakış
  • İlaç Ruhsatlandırma Süreçleri
  • Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Süreçleri
  • Ruhsatlandırma Süreci Zaman Çizelgesi

2. Saha İçgörüsü Elde Etme

  • İlgili Terapötik Alandaki Önemli Fikir Liderlerinden İçgörülerin Toplanması
  • Hedef Kitle Büyüklüğünün Tahmini
  • Hedef Kitlenin Karşılanmayan İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi