Haberler

Trispera Pharma Solutions Röportajı

F.L: Sizi ve Trispera’yı yakından tanımak isteriz; bize anlatır mısınız?

Dr. Kıvanç Öztüzün: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Çalışma hayatıma mecburi hizmet için geldiğim İstanbul’da sağlık ocağı sorumlu hekimi olarak başladım. Aktif hekimlik hayatımda Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak yaklaşık 6 yıl farklı görevlerde klinisyen ve yönetici olarak çalıştım. İlaç sektöründeki kariyerime 2014 yılında AstraZeneca’da kronik hastalıklar alanında başladım ve sektörün genel dinamiklerini öğrendim. Aynı dönemde Bilgi Üniversitesi’nde katıldığım işletme programı (MBA) ilaç sektöründe farklı bakış açıları geliştirmemde faydalı oldu. Bir doktor olarak fark yaratabileceğim alanların onkoloji, hematoloji, genetik ve nadir hastalıklar alanları olduğuna karar verdim ve Sanofi Genzyme’a katıldım. Sanofi Genzyme’da çalıştığım dönemde lipid depo hastalıklarından Gaucher, mukopolisakkaridoz (MPS), Niemann-Pick ve ayrıca hemofiliden sorumlu medikal yöneticiydim. Bu dönemde nadir hastalıklar alanında tecrübe edindim ve 2016’dan bu yana nadir hastalıklarla ilgileniyorum.

Hekimlik geçmişimden gelen toplumsal duyarlılık ve ilaç sektöründeki deneyimlerimi harmanlayarak 2020 yılında Trispera Pharma Solutions’ı kurdum. Trispera Pharma Solutions, Türkiye ve Ortadoğu’da nadir hastalıklar ve niş alanlar odağında ilaç firmalarına hizmet veren bir farma çözümleri şirketidir. Trispera olarak nadir hastalıklar ve niş alanlarda pazar araştırmaları yürütme, tedaviye erişim süreç yönetimi desteği, hekimler ve ilgili derneklerle iletişim, toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları kurgulama ve bunların yanında firmaların ihtiyaçları doğrultusunda daha birçok spesifik konuda uzman ekibimizle hizmet sunmaktayız. Şu anda nadir hastalık odaklı Rhythm Pharmaceuticals, Recordati Rare Diseases, TRPharm, Asia Orphan gibi ilaç firmalarıyla çalışıyoruz. Trispera Pharma Solutions organizasyonu iki bölümden oluşmaktadır. Medikal ekip bünyesinde doktor ve eczacı arkadaşlarımız, dijital ekipte yazılım ve iletişim alanlarında uzmanlaşmış arkadaşlarımız çalışıyor. Geleceğin dünyasında dijitalin yerinin bilincinde olarak kuruluşumuzdan beri dijital ekibimizle hareket ediyoruz. Medico-marketing projeler yanında dijital sağlık projeleri alanında da uzmanlaşmış takım arkadaşlarına sahibiz.

“Ülkemizde ve dünyada nadir hastalıklarla mücadele eden insanlar ortalama 7 yılda ve ortalama 8 farklı uzmana başvurduktan sonra tanı alabiliyorlar.”

Nadir hastalıklar konusundaki motivasyonunuz nedir? Trispera’nın bu alana yönelmesinin altında yatan sebepler nelerdir? Nadir hastalıklar ile tanışmam, Türkiye’de ve dünyada nadir hastalıklar alanında en geniş bilgi ve deneyime sahip firmaların başında gelen Sanofi Genzyme ile oldu. Sanofi’de çalıştığım süre zarfında bu hastalıkları diğer hastalıklardan ayıran özellikleri, alanda karşılanmamış ihtiyaçları yaşayarak öğrendim. Nadir hastalıkları diğer alanlardan ayıran başlıca özellikler, geniş bir hastalık yelpazesine sahip olması, dolayısıyla yüksek oranda bir karşılanmamış ihtiyacın bulunması ve çoğu örnekte öldürücü veya hayat kalitesini çok fazla düşüren bu hastalıkların sadece bir bölümünde tedavinin mümkün olmasıdır. Tedavisi olan nadir hastalıklarda tedaviye erişim sonucunda hastaların ve hasta yakınlarının hayatlarında çok olumlu farklar sağlanabiliyor. Bu nedenlerle hem bu hastalara ve hasta yakınlarına dolaylı olarak destek olmak arzusuyla hem de bu alanda gördüğümüz karşılanmamış ihtiyacı giderebilmek amacıyla Trispera Pharma Solutions olarak nadir hastalıklar alanında fayda oluşturmaya odaklandık.

Trispera çözüm ortağı olarak nadir hastalıklar ve niş alanlardaki ilaç şirketleri için ne tür çözümler sunuyor? Nadir hastalıklar diğer alanlara kıyasla daha hassas ve titiz çalışılması gereken bir alan. Genel olarak ifade edecek olursak, bu hastalıkların her biri az sayıda kişide görüldüğünden bilinirlikleri düşüktür ve tanı konması zordur. Ülkemizde ve dünya genelinde nadir hastalıklarla mücadele eden insanlar ortalama 7 yılda ve ortalama 8 farklı uzmana başvurduktan sonra tanı alabiliyorlar. Dolayısıyla hem hastalar hem de hekimler için oldukça zor ve uzun bir süreç söz konusu. Bu hastalara doğru teşhis konulabilmesi ve hekimlerin en güncel tedavilere ulaşabilmeleri için ilaç firmalarına önemli sorumluluklar düşüyor. Biz Trispera Pharma Solutions olarak bu noktada, ilaç firmalarına araştırma, stratejik planlama, konumlandırma, pazarlama ve sosyal sorumluluk projelerinin tasarlanmasında çözümler sağlıyor; Türkiye ve Orta Doğu’da hekimlerin nadir hastalıklar farkındalığını artırmak ve dolaylı olarak bu sayede hastaları en güncel tedavilerle buluşturabilmek için çalışıyoruz.

Ortadoğu, Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin nadir hastalıklar alanında Türkiye’den farkı nedir? Bu bölgede yer almak isteyen şirketleri neler bekliyor? MENA bölgesi özellikle son 10-20 yılda global ilaç firmalarının odağına girdi. Genel olarak, Türkiye pazarı için geçerli şart ve zorlukların MENA bölgesi ülkelerinde de olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede de nüfus yüksek ve özellikle genetik geçişli olan hastalıkların daha sık görülmesine neden olan akraba evlilikleri yaygındır. Bu nedenle tedavi ihtiyacı oransal olarak fazla olabiliyor. Diğer taraftan global şirketler açısından dil ve kültür farkları değerlendirildiğinde özellikle Avrupalı ve Amerikalı şirketleri alışık olduklarından farklı bir pazara giriş süreci bekliyor.

“Trispera olarak hem hastalara ve hasta yakınlarına dolaylı olarak destek olmak hem de bu alanda gördüğümüz karşılanmamış ihtiyacı giderebilmek amacıyla nadir hastalıklarda fayda oluşturmaya odaklandık.”

Trispera olarak orta ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdir? Kuruluşumuzdan bu yana hedeflerimize yönelik yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Yurt içi ve yurt dışında yeni iş ortaklıklarına ve toplumsal fayda yaratacak proje iş birliklerine gitmeyi öncelikli hedef olarak belirledik. Dijital sağlık uygulamalarının bildiğimiz medikal dünyayı baştan sona değiştireceğine inanıyoruz. Nadir hastalık taşıyan bireylerin ve bu alandaki kurum ve kuruluşların yararına medikomarketing projeler geliştirmenin ötesinde, devrim niteliğinde dijital uygulamalar geliştirmek hedeflerimiz arasında ön sıralarda bulunuyor. Nadir hastalıklar ve niş alanlarda yaptığımız işte en iyi ve ilk akla gelen konumunda olmayı temel vizyon olarak önümüze koyduğumuzu ifade edebilirim.

Trispera’nın nadir hastalıklar alanında sosyal ve sektörel farkındalık yaratmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar nelerdir? Farkındalık yaratma hususunda yürüttüğümüz projelerden belki de en önemlisinin Gene2info ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Nadir Hastalıklar Blogu” projesi olduğuna inanıyorum. Nadir Hastalıklar Blogu, hekimlerin en güncel ve önemli nadir hastalık makalelerini takip edebilmesini sağlayan bir platform ve Trispera bu platformun içerik partneridir. Ayrıca Trispera sosyal medya hesaplarımızı takip eden ve büyük çoğunluğu hekim ve ilaç endüstrisi profesyonellerinden oluşan bir topluluğumuz mevcut. Sosyal medya aracılığıyla hekim ve ilaç sektörü temsilcileri arasında nadir hastalıklar farkındalığını arttırmak amacıyla çeşitli bilgilendirici gönderileri ve güncel haberleri düzenli olarak paylaşmaktayız. Trispera olarak nadir hastalıklar öncelikli motivasyon alanımız ve bu alanda farkındalık oluşturmak önde gelen arzumuzdur.

Fikir Liderleri - Trispera Nadir Hastalıklar Çözümlerini Fikir Liderleri'ne Anlattı