Biyolojik Materyal Transferi

Nadir hastalıkların doğru teşhisi ve kişiselleştirilmiş tedavisi konusunda altta yatan genetik mutasyonların veya varyasyonların anlaşılması çok önemlidir. Bu nedenle, genetik tanı programları nadir hastalıklar alanında büyük önem taşımaktadır.

Trispera Pharma Solutions nadir hastalıklar alanında genetik teşhisin oynadığı kritik rolün farkında olarak genetik araştırma ve teşhis için biyolojik materyallerin yurtdışındaki genetik test merkezlerine transferini organize etmektedir.

Trispera, yurt dışındaki klinik ve epidemiyolojik çalışmalar veya tanı programları için merkezlerden biyolojik materyal transferini etik kurulların ve Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile organize etmektedir. Resmi Gazete'de 10 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan karara göre, sadece ruhsatlı tıbbi laboratuvarlar test amacıyla yurt dışına numune göndermeye yetkilidir. Trispera, sponsorlar ve/veya araştırmacılar adına tıbbi laboratuvarlar aracılığıyla ülke çapında tanı süreçlerinde çözüm ortağı olmaktadır.