Baştan Sona Ürün Lansmanı

Ürün lansmanları, birçok nedenden ötürü uzun ve külfetli süreçlerdir. Bu süreçler, farklı ürün lisanslama stratejilerine, düzenleyici kurumlar ve bunların iç mekanizmalarına, prosedürlerde söz sahibi olan derneklerin işleyişine hakim olmayı gerektirir. Bunlara ek olarak, önemli kanaat önderlerini ve sağlık profesyonellerini hedef alan güçlü bir farkındalık çalışması, nadir hastalık ilaçlarının lansman süreçlerinde hayati önem taşımaktadır. Trispera olarak, Türkiye ve Orta Doğu'da başarılı bir baştan sona lansman gerçekleştirmek için tüm bu alanlarda yılların deneyimine ve hünerli işçiliğe sahibiz.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İster ülkeden ülkeye değişkenlik gösteren erken erişim programları, ister pazar erişim ruhsatlandırması olsun; lansman sürecindeki tüm zorluklarda size yardımcı oluyoruz. Her adımda ihtiyaçlarınızı kapsamlı bir şekilde anlıyor, tam şeffaflıkla ve ulusal kanun ve düzenlemelere tam uyumla çalışıyoruz.

4 Adımda Lansman

1. Pazar Analizi ve Hazırlık

Piyasa koşullarının ürün bazlı genel bir değerlendirmesinin yapıldığı ve temel bir yol haritasının oluşturulduğu, lansman sürecinin başlangıç aşamasıdır.

 • Ürün ve Hastalık Durum Değerlendirmesi
 • Hastalık ve Ürün Analizi
 • Pazar Araştırması
 • Paydaş ve Organizasyon Haritalaması
 • Pazar Büyüklüğü Analizi
 • İletişim Planlaması

2. Lansman Öncesi Etkinlikler

Bu aşama, ilgili sağlık profesyonelleri ve alandaki kanaat önderleri için farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilir. Sürecin genel beklentisi, farkındalığı ürün savunuculuğuna dönüştürmektir.

 • Fikir Liderleri Segmentasyonu ve Katılımı
 • Tıbbi Grup Toplantıları
 • Danışma Kurulu
 • Regülasyon Süreci Yol Haritası Hazırlama
 • Hasta Yolculuğunun Belirlenmesi

3. Lansman: Pazar Geliştirme ve Tanıtım

Bu aşama, seçilen erişim sürecine uygun olarak ürün hedefinin belirlenmesini, yan etkilerin rapor edilmesini ve ürün için kapsamlı geri bildirimin alınmasını içerir.

 • Pazar Geliştirme
 • Ticari Faaliyetleri Yönetme
 • Farmakovijilans

4. Lansman Sonrası

Lansmanın son aşaması, ürünün yaşam döngüsünü yönetmek, olası sorunları çözmek ve gerektiğinde müdahale etmekten oluşmaktadır.

 • Yaşam Döngüsü Yönetimi
 • Tanıtım Materyali İncelemesi

İster bütünsel olarak baştan sona dizayn ister bileşen bazında tasarlanmış tüm lansman ihtiyaçlarınız için hemen bizimle iletişime geçin.